איך מגיעים

אני נמצא ברחוב בן גוריון 55 דירה 10 קןמה 4 בהוד השרון .
אתה נכנס רגלית בין בניינים 51 ו- 59 עד הסוף ממולך בנין 53 ומימינך אני בבנין 55.
יש מעבר לכביש “מגה בעיר” יש לו ומסביבו חניה ואפשר לחנות שם.
צלצל בדירה 10 באינטרקום כדי שאשלח את המעלית.